Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

14/02/2012

Jesse heeft dyslexie.
Handreiking voor gesprekken met kinderen over dyslexie.

Het vermoeden van dyslexie en daarna de diagnose  leiden tot heel wat vragen. Wanneer  en hoe vertellen we het kind ? Hoe leggen we het uit aan de ouders? En hoe kunnen ook de ouders zelf het uitleggen aan hun kind? Hoe kunnen het kind zelf en zijn omgeving het best begeleid worden?

Deze map is een handreiking om zowel aan het kind als aan zijn ouders en aan zijn hulpverleners, via metaforen en prenten, uit te leggen hoe je dit het best aanpakt. Hoe kan je ervoor zorgen dat dyslexie geaccepteerd wordt en dat de begeleiding optimaal verloopt?


De samenwerking tussen ouders, therapeut, school en kind staat hierbij centraal. De (h) erkenning van dyslexie speelt immers een cruciale rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind met dyslexie.

Inès Calliauw

is linguïste en neurolinguïste. Zij heeft 20 jaar ervaring opgebouwd in het UZ Brussel en in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen-Brussel ( COS). Sinds kort startte ze als zelfstandige met een Expertise Centrum Dyslexie. 

Dienstencentrum Schiervelde,Schierveldestraat 55, 8800 Roeselare


Inkom: leden: 3€ / niet leden: 6€  /  studenten: 2€
Gratis drankje. Iedereen welkom.
Inschrijven via de website of mail naar
west-vlaanderen@sprankel.be