Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Doelstellingen

De vzw SPRANKEL stelt zich tot doel:

  • een zelfhulpgroep te zijn voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
     
  • informatie te verstrekken over leerproblemen aan wie erom vraagt
     
  • de buitenwereld te sensibiliseren aangaande de problematiek van leerproblemen en, meer specifiek, leerstoornissen
     
  • een drukkingsgroep te zijn naar het beleid en de onderwijsinstanties,


Wij richten ons tot ouders met kinderen en jongeren uit alle onderwijsnetten en op alle onderwijsniveaus.