Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Onze 7 strijdpunten

Gedurende meer dan 15 jaren ijvert Sprankel vzw voor de realisatie van een aantal aandachtspunten ten aanzien van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen en leerstoornissen.

Sprankel stelt vast dat op een aantal domeinen ontegensprekelijk positieve resultaten werden geboekt, terwijl op andere domeinen nauwelijks enige vooruitgang werd gemaakt.

Het belangrijkste resultaat was ongetwijfeld de unanieme goedkeuring van de resolutie betreffende de erkennning, integratie en begeleiding van leerlingen met leerstoornis door het Vlaams Parlement in maart 1999. In deze resolutie onderschrijft het Vlaams Parlement de fundamentele visie die Sprankel steeds verdedigd heeft en die ook geformuleerd wordt in het decreet basisonderwijs van februari 1997: dat de school zelf de eerste verantwoordelijke is voor de onderkenning, de begeleiding en de integratie van kinderen met leerproblemen. De school kan dit echter niet alleen. Op sommige punten moet extra buitenschoolse hulp, uiteraard in onderlinge afstemming en op maat van de leerling, gerealiseerd worden. Indien nodig moet de overheid dit ook financieel ondersteunen.

Een tweede, zeer belangrijke, realisatie is het GOK-decreet met, in fase 1 (sept. 2002), het aantreden van de GOK-leerkrachten en, in fase 2 (sept. 2003), de zorgcoördinatoren.

Hoe ver staat het met de aandachtspunten die Sprankel sedert zijn oprichting in 1989 onder de aandacht van het beleid heeft gebracht?

7_strijdpunten.pdf (35.25 kb)