Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Organisatie

Provinciaal

We zijn allemaal vrijwilligers. We organiseren regelmatig voordrachten en gesprekken waar ouders nuttige informatie opdoen en elkaar kunnen vinden. Dit is ook zo bij de andere provincies.

Op deze avonden zijn ook steeds de sprankelpublicaties aanwezig zodat men ze kan inkijken en eventueel aanschaffen.

De provinciale ploeg staat ook in voor de contacttelefoon. In elke provincie geven enkele ouders hun telefoonnummer vrij zodat andere ouders hen kunnen opbellen en hun verhaal doen. Zij doen dit als vrijwilligers zo goed en zo kwaad als het gaat. Wees dus niet boos als jouw oproep net wat ongelegen komt en men je vraagt om eens terug te bellen.

Elke provinciale ploeg is georganiseerd als een feitelijke vereniging waarin ieder de taak op zich neemt die hem of haar best ligt.


 

Nationaal

Sprankel vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur waarin ouders zetelen van een normaalbegaafd kind met leerproblemen.
In de Raad van Bestuur zijn de vijf Vlaamse provincies vertegenwoordigd door telkens max. 3 vrijwilligers. Er kunnen dus maximaal 15 bestuurders met stemrecht in functie zijn.

Ouders zijn wel ervaringsdeskundig wat hun kind en hun specifieke situatie betreft maar zijn daarom niet altijd theoretisch deskundig of op de hoogte van elk nieuw initiatief op wetenschappelijk of wetgevend gebied.
Daarom laten wij ons bijstaan door deskundige raadgevers.

Sprankel onderhoudt zo heel goede contacten met de afdelingen orthopedagogiek, menselijke erfelijkheid en neurologie van de KULeuven, met de afdeling experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie van de UGent en met medewerkers van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen. Wij mogen ook steeds rekenen op medewerkers uit de CLB-wereld en uit de revalidatiesector
.