Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Samen sterk

Overleggroep

In november 2001 werd een eerste initiatief genomen om contact te zoeken met een aantal gelijkgestemde ouderverenigingen.
Aanleiding waren de plannen rond een GOK-decreet van toenmalig Minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten.
Normaal- en hoogbegaafde kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen dreigden volledig uit de boot te vallen ten voordele van kansarme en allochtone leerlingen.
Een eerste actie leidde rechtstreeks tot de aanstelling van een zorgcoördinator in elke basisschool.

Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een
overleggroep van ouders  waarmee men op het Departement Onderwijs terdege rekening houdt.
Samen vertegenwoordigen wij zo’n 4000 gezinnen, en dat maakt indruk.

Sinds september 2006 praat de Overleggroep op zijn beurt mee in het Vlaams Ouderplatform (VLOP). Dit is een samenwerkingsverband tussen de 3 grote ouderverenigingenkoepels (VCOV, ROGO, KOOGO).